Aurskog Eldresenter

Senior- og støtteforening 

Formålet for sentrene er sosialt samvær, kulturelle opplevelser og stimulerende aktiviteter. Det bygger på frivillig innsats, og sentrene har eget styre. Det krever ikke medlemskap. Vi møtes hver fredag Fra kl.11:00 Underholdning kl.12:00

Aurskog-Høland Fiskeadministrasjon

Friluftsliv 

AHFA er et frittstående samarbeidsorgan bestående av grunneiere, grunneierlag og jeger og fiskeforeninger i Aurskog-Høland. AHFA forvalter de fleste vann i kommunen. Formålet med AHFA er å samordne fiskeinteressene i kommunen til beste for grunneiere, allmennheten og sportsfiskere. Et felles fiskekort for nesten hele kommunen er et resultat av dette. 60% av kortsalget går til kultivering av vannene.

Eidslia Vel

Velforening 

Eidslia Vel er en medlemsdrevet frivillig velforening som har som formål å gjøre Eidslia til et trygt og godt sted å bo. Velforeningen gjennomfører to årlige dugnader og julegrantenning, samt sørger for å holde vedlike tre leikeplasser med tilhørende fellesområder.

Leseselskapet

Kultur 

Leseselskapet er en idealistisk forening som har til formål å stimulere til økt leselyst og være en møteplass for litteraturinteresserte. Foreningen formidler litteratur ved å arrangere møter om bøker og med forfattere, og iverksetter ellers tiltak som fremmer foreningens formål.

Rømskog Elgbane

Idrett og sport 

Rømskog Elgbane blir drevet i samarbeid mellom Nordre- og Vestre Rømskog Jeger- og Fiskerforeninger. Banen leies av Rømskog Skytterlag og ligger ved Trytjennmåsån i Østkroken. Rømskog Elgbane arrangerer konkurranser i elgbaneskyting samt storviltprøver og trening.

Rømskog Misjonsforening

Tro og livssyn 

Rømskog Misjonsforening - Bedehuset - er en økumenisk, kristen forsamling med ca 100 medlemmer. Foreningen ble stiftet allerede i 1858 og samarbeidet med kirken, DNK, er nært. Bedehuset er utgangspunkt for mange grupper og aktiviteter for barn, ungdom og voksne. Målsettingen er å være et sted for "hverdagens gudstjenester". Et sted og fellesskap for hele livet, i gleder og utfordringer - sammen i tvil og tro i et mangfoldig fellesskap.

Nyttige lenker

Kontakt

Rådhusveien 3
1940 Bjørkelangen

Sosiale media

2021 © Foreningsportal