Vi satser på familiene! Er du vår første Home-Start koordinator?

Ledig stilling som Home-Start Familiekontakt i Aurskog-Høland. Søknadsfrist 15. mars 2021

Det er nå lyst ut en koordinatorstilling som Home-Start Familiekontakt  i 50 % stilling. Søknadsfrist 15. mars. Home-Start Familiekontakten Aurskog-Høland vil driftes av Frivilligsentralen. Vi ser frem til at arbeidet startes opp og at vi kan tilby HSF til småbarnsfamilier. Utlysningen finner du her

Tilbudet fra Home-Start Familiekontakten er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hensikten er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov. Behovene til familiene som får hjelp er ulike, avhengig av livssituasjon. Det overordnede motivet er å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene. HSF er et lavterskeltilbud som bidrar til forebyggende barnevern, psykisk helsevern og dernest god samfunnsøkonomi. Vår visjon er at alle småbarnsfamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstvilkår. Les mer om Home-Start Familiekontakten Norge (HSF) på deres hjemmeside.

Nyttige lenker

Kontakt

Rådhusveien 3
1940 Bjørkelangen

Sosiale media

2021 © Foreningsportal